Rapporten är skriven av den kristdemokratiske polacken Jacek Protasiewicz. Den behandlas i dag i parlamentets arbetsmarknadsutskott och är ett förslag till yttrande över kommissionens Grönbok om arbetsrätten i EU.

Jacek Protasiewicz håller med kommissionen om att det största problemet är ”insiders” och ”outsiders”, de som har jobb och de som är arbetslösa. Lösningen är att försvaga anställningsskyddet för att göra det lättare för ”outsiders” att få in en fot på arbetsmarknaden.
Europafacket är mycket kritiskt till Grönboken och Protasiewicz rapport.

I ett uttalande säger Europafacket att anställningstryggheten måste stärkas för att skydda de utsatta löntagarna. Och att detta är nödvändigt för att klara EU:s mål om fler och bättre jobb.
– EU håller på att utvecklas till en gemensam marknad för varor, tjänster och arbetskraft. Därför är det mer angeläget än någonsin att skapa gemensamma minimiregler som skyddar löntagarna, genom förhandlingar på EU–nivå och på nationell nivå, säger Europafackets generalsekreterare John Monks i uttalandet.

Fackets svar på kommissionens Grönbok kommer att diskuteras på Europafackets kongress i Sevilla om två veckor. Då kommer även den ansvarige kommissionären Vladimir Spidla att delta.