– Den tendens vi har idag bedömer vi som allvarlig. Vi tappar medlemmar samtidigt som färre skriver in sig. Trenden är större än vad vi har räknat med, säger Anders Bergström, tredje vice ordförande i Kommunal.

Inför Kommunals kongress 28-31 maj har förbundsledningen tidigare förespråkat vikten av att medlemskap och a-kassa hålls samman. De enda man ville ge möjlighet att lämna a-kassan var särskilda grupper som sjukskrivna och sjukpensionärer.
Men efter ett rejält medlemstapp vill man nu knyta upp de hårda banden med a-kassan för att attrahera medlemmar att stanna kvar. Att så många av Kommunals medlemmar valt att lämna förbundet har kommit som en överraskning för förbundsledningen:
– Vi har följt medlemsutvecklingen noggrant under våren. När vi då märker att tappet är större än vad vi kunde tro ville vi diskutera det här i styrelsen. Vi kom då fram till den här förändrade ståndpunkten och tyckte att det var viktigt att redovisa den för ombuden i tid före kongressen, säger Anders Bergström.

Det var i slutet av förra veckan som Kommunals förbundsstyrelse höll ett extrainsatt telefonmöte för att kunna riva upp det gamla utlåtandet till kongressen, och istället ställa sig bakom att möjliggöra för alla medlemmar att välja bort a-kassan.
Den analys som förbundsstyrelsen gör av medlemstappet säger att det är förändringarna av a-kassan som är skälet till att medlemmarna lämnar förbundet.
Mellan 20 februari och 30 april har över 14 000 medlemmar aktivt begärt utträde. Av dem uppger närmare 5000 att de avvaktar kongressens beslut. Samtidigt straffade över 17 000 personer ut sig ur förbundet genom att inte betala in a-kasseavgift i januari.

Elisabeth Hammarstedt, ordförande för Kommunal i Stockholm, har tidigare varit emot ett delat medlemskap, av solidaritetsskäl. Men också hon har bytt ståndpunkt:
– I dagsläget är detta det rätta att göra, det finns nästan ingen annan väg när mängder av medlemmar inte betalar och går ur. Det handlar om osannolika kostnader för förbundet. Det är synd eftersom det någonstans ändå är arbetarrörelsens kärna. Men ibland måste man fatta nya beslut, säger Elisabeth Hammarstedt.

Kommunals kongress fattar beslut om kopplingen mellan medlemskap och a-kassa 28-31 maj.