Arbetsgivarna, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterade på fredagen ännu ett bud i förhandlingarna om ett nytt löneavtal för kommun- och landstingsanställda.

Facket har samlat sin stora rådgivande förhandlingsdelegation som träffas nu. För en vecka sedan träffades de också. Men det bud arbetsgivarna då gav ledde inte fram till något nytt löneavtlal.

Då ville varken fack eller arbetsgivare berätta vad arbetsgivarna erbjöd. Man är lika tystlåtna nu om vad det nya budet innebär. Allt tyder på att facket och arbetsgivarnas representanter haft förnyad kontakt idag och att Kommunals avtalsdelegerade nu väntar på vad det lett fram till.

Tidigare idag fick även SKTF, SSR, Ledarna och Teaterförbundet bud från SKL.

SKL:s styrelse har kallats in under måndagen. Det är de som på arbetsgivarsidan har sista ordet. De måste godkänna ett nytt löneavtal

Kommunals krav:

Minst 825 kr per månad och helstidsanställd.

Jämställdhetspott på minst 205 kronor per heltidsanställd månad och år i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön lägre än 20 000 kronor per månad.

Individgaranti, alla ska få ett visst, ej fastställt belopp.

Höjd lägstalön till 16 200 kronor för den som fyllt 18 år.

Rätt till heltid.