Löneutrymmet är 4,9 procent och innebär ett krontalspåslag på 625 kr (712 svenska kronor) plus en ytterligare höjning med 1,4 procent. Krontalspåslaget bestämdes redan i 2006 års huvuduppgörelse, i årets “lönerevision” tillkom 1,4 procent. Nästa år blir det nya förhandlingar.

Ordföranden Jan Davidsen i Fagforbundet, Kommunals motsvarighet i Norge, säger i en kommentar att han är nöjd med nivån, att höjningen säkrar medlemmarnas köpkraft.
I Norge har de kommun- och landstingsanställda lön enligt ett tariffsystem, lite liknande det system med löneklasser som många kommunalare i Sverige hade tidigare.