Det var ett lugnt och stilla förstamajfirande i Huddinge centrum utanför Stockholm. De röda fanorna vajade sakta i det grå vädret när cirka 150 personer tågade in på Huddinge torg i takt till internationalen tidigare i dag.
– Klassorättvisorna lever kvar i Sverige 2007. Vi vill bekämpa dessa orättvisor! Därför har vi engagerat oss fackligt och politiskt. Därför är vi här i dag, sa Ylva Thörn från talarstolen och drog hem allas applåder.

Ylva Thörn 1 maj Huddinge
Internationalen. Förbundsordförande Ylva Thörn flankerad av Ann-Marie Högberg, oppositionsråd i Huddinge (t v) och Daisy Tourné, justitieminister i Uruguay (t h).
Foto: Cecilia Cromnow

Hon talade om vikten av att använda Kommunals medlemmars kunskaper i arbetet med att utveckla välfärdspolitiken och skapa fler jobb. Hon jämförde Maud Olofsson med Margaret Thatcher och pratade om hur viktigt det är att fortsätta kampen för jämställdhet.
– Regeringen Reinfeldt försämrar kraftigt för våra arbetslösa kamrater. Målet är att skapa ett låglöneproletariat av kvinnor och unga. I förlängningen handlar det om att sänka lönen för oss alla.

Ylva Thörn tog upp problemen med otrygga anställningar och jämförde också dåtidens daglönare med dagens ungdomar och gav alla kommuner och landsting en uppmaning:
– Satsa på framtiden! Ta tillvara på ungdomars kompetens och ge dem trygga anställningar.  

Medelåldern bland åhörarna var över 50-strecket och få kommunalare fanns på plats. Men Anna Johansson, som jobbar som avdelningsassistent på Huddinge sjukhus var där.
– Jag tycker att det är viktigt att visa att vi finns, men det är synd att det gick så få i tåget.

På mötet, som arrangerades av Huddinge arbetarekommun, talade också Daisy Tourne, Uruguyas justitieminister. Hon tackade för Sveriges arbetarrörelses stöd under diktaturens fall på 70- och 80-talet och sa; solidaritet skall man inte tacka för, den skall man återgälda.