SVAR: Det mesta beror på saker som Kommunal inte har egen beslutanderätt över. Idag består avgiften av tre olika delar:
1) Grundavgift på 177 kronor/månad, som alla betalar lika. Där ingår 77 kronor för  hemförsäkringen och fritidsskadeförsäkringen samt 100 kronor för den ”vanliga” a-kasseavgiften. För denna del kan Kom­munal själv besluta tillsammans med a-kassestyrelsen.
2) Den förhöjda a-kasseavgiften på 240 kronor som den nya regeringen/riksdagen beslutat om och som alla ska betala utom den som är helt arbetslös.
3) En procentavgift på sin inkomst. Inkomst är både lön och ersättning från exempelvis försäkringskassan.
Enligt våra stadgar ska man tillhöra a-kassan om man är med i förbundet.
Har man inte kvalificerat sig för inträde i a-kassan ska man inte betala de 100 kronor som är den vanliga a-kasseavgiften. (Kolla med a-kassan så att det inte blir fel!)
Tvånget att tillhöra a-kassan ska tas upp på vår kongress nu i maj, då regeringens försämringar dramatiskt påverkat många medlemmar. Ingen som begär utträde ur a-kassan ska automatiskt uteslutas ur förbundet fram till kongressen. Men vi vet inte nu vilket beslut kongressen tar.
Du bör också kontakta försäkringskassan, då sjukersättningen ska räknas upp i förhållandet till den allmänna prisutvecklingen.