SVAR: Nattarbetande, vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning, får inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om tjugofyra timmar som de utför arbete under natt. Då blir svaret till dig att fordonskörning som en enskild företeelse under nattarbetet inte räknas in i dessa kategorier för att begränsa natt­arbetstiden.