Illustration av Magnus BardDet finns skäl att se kritiskt på den höga ungdomsarbetslösheten, som den förra regeringen inte talade särskilt högt om. Unga har haft mycket svårt att få jobb, och de jobb som erbjuds är så gott som aldrig fasta och betalas lågt.
Trots den starka arbetsmarknaden, med sjunkande arbetslöshet, så är det fortsatt kärvt för många unga. Särskilt de som fastnat i långtidsarbetslöshet, kanske för att de har en oavslutad gymnasieutbildning. De behöver hjälp och stöd att få in en fot i arbetslivet, och/eller avsluta sin skolgång.

Regeringen Reinfeldt sneglar därför mot Danmark och Stor­britannien när de nu föreslår åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Det handlar om, som de skriver, att ”hårda krav på jobbsökande leder till kortare arbetslöshetsperioder.”
Deras jobb- och utvecklingsgaranti handlar i huvudsak om detta. Det ska göra ont att vara arbetslös. Sex timmar om dagen, fem dagar i veckan ska unga tvingas tillbringa på arbetsförmedlingen, aktivt jobbsökande. Annars dras ersättningen in. Ungdomar som jobbat ihop till a-kassa, enligt de regler som finns, ska ändå få ut mindre pengar än äldre, vilket ju verkligen är diskriminerande!
För dem som aldrig kommit in i a-kassan väntar i arbetstvång till en ”lön” på mellan 1 050 och 2 528 kr månaden. Här skapas en låglönemarknad för unga (liksom för de äldre som hamnat i jobb- och utvecklingsgarantin) som betalas långt under kollektivavtalets minimilöner.

Att söka massor med jobb – och inte få några är direkt knäckande för självkänslan. Regeringen föreslår inga tidiga insatser för att snabbt få prova på ett jobb. Praktik och utbildning nämns, men i alltför vaga ordalag.
Satsa i stället på att utveckla det gymnasiala lärlings­programmet till också dem som hoppat av skolan! Forskning visar att en fungerande yrkesutbildning hjälper unga från arbetarklassen att få jobb med bra inkomster. Knyt utbildningen närmare arbetslivet, men stäng inte dörren till högskolan! Här behövs facket, inte minst för att lära unga att arbeta, och hjälpa dem in på jobbet. Men facket måste också skapa en organisation som gör det enkelt och självklart för unga med osäkra arbetsvillkor att vilja och kunna vara medlemmar. Först då läggs en verklig grund för rättvisa villkor, oavsett ålder.