I vintras inledde Kommunal en blockad mot den privata förskolan Strålarna på Lidingö, eftersom ägaren Carina Sengkey vägrade skriva under kollektivavtal.
En av de anställda, kocken Jimmy Karlsson, uttalade sig i media varför han stödde Kommunals blockad.

Efter en veckas blockad gick arbetsgivaren med på avtal, men sade strax efteråt upp Jimmy Karlsson.  Motivet var att han saknade utbildning för kockjobbet, ett faktum som Carina Sengkey känt till redan när hon anställde Jimmy och som hon accepterat i drygt fyra år.
– Istället ville hon anställa en utbildad kock på halvtid, trots att alla varit nöjda med mig, både arbetsgivare och föräldrar, säger Jimmy Karlsson.

Många uppfattade uppsägningen av Jimmy som ett straff, och det är i strid med Föreningsrätten att straffa en anställd för att hon eller han är medlem och aktiv i facket. Kommunals ordförande Ylva Thörn kallade arbetsgivarens skäl för uppsägningen ”ihåligt som en schweizerost” i sin blogg på Kommunalarbetarens hemsida den 7 mars.

Men det är Kommunals ombudsman i Stockholm, Marisa Navarrete, som har förhandlat med Strålarna, och som hittat kompromisslösningen i konflikten:
– Vi har bedömt det som omöjligt att bevisa att uppsägningen var en föreningsrättskränkning.  Arbetsgivaren ville ändra verksamheten, profilera sig genom att utveckla kosten, och anställa en kock. Vi hävdade att Jimmy ändå hade rätt till sitt barnskötarjobb, och på den punkten gick arbetsgivaren oss till mötes. Det är ändå en seger att ägaren skrivit på kollektivavtalet och att Jimmy får tillbaka sitt jobb som barnskötare.

Är du nöjd med uppgörelsen om en 44-procentig tjänst som barnskötare, Jimmy?
– Nej, jag vill naturligtvis jobba heltid. Men jag fortsätter, jag trivs jättebra med barnen och arbetskamraterna. Jag tror det blir svårt att få tag i en kock på 56 procent, och köket uppfyller inte idag kraven som ställs på ett förskolekök.

Rätten att organisera sig fackligt grundlades i Sverige redan i Decemberkompromissen 1907 och Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan Arbetsgivareföreningen SAF och LO. Den finns också i Medbestämmandelagen, paragraf 7: ”Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas.”
Rätten finns också inskriven i internationella konventioner om mänskliga rättigheter.