Kommunal vill ha ett ettårigt avtal och krav på generella löneökningar plus höjning av avtalets lägstalön.

Dessutom vill Kommunal förhindra att företag anlitar personal från uthyrnings- och bemanningsföretag när det finns personer med företrädesrätt till anställning som kan utföra arbetet.
Kommunal vill också ha rätt till fackligt arbete på betald ledighet, ett system som finns hos offentliga arbetsgivare.