Nu väntar Kommunals medlemmar runt om i landet på ett nytt centralt avtal mellan Kommunal och SKL, Sveriges kommuner och landsting. Också för de privatanställda är nya avtal på gång.

Botkyrka kommun har redan planerat för hur ett tänkt löneutrymme minst på 2,7 procent ska användas. Allt för att arbetet ska gå snabbt när det centrala avtalet är klart. Men facket har ännu inte sett förslagen.

Lönerörelsen i Botkyrka kommun

1. Medarbetarsamtal genomförs under året och lönesamtal ska vara klara senast sista februari.
2. När det centrala avtalet är klart träffas fackets och kommunens förhandlare. Facket kan framföra egna lokala krav.
3. Arbetsgivarens (kommunens) förslag till nya löner kommer till sektionen som går igenom dem tillsammans med arbetsplatsombuden. Det facket är missnöjt med, och oklarheter går tillbaka till arbetsgivaren.
4. Fackets och kommunens förhandlare träffas på nytt och blir överens. (Om inte, blir det fortsatta diskussioner tills man enas.)
5. Verksamhetsledaren (chefen) meddelar var och en vad den nya lönen blir.