SVAR: Först en liten rättelse i din fråga: Kostnaden för förarkortet, det vill säga 650 kronor, motsvarar vid daglig användning fem års förbrukning av färdskrivarblad per förare.
Inget av detta finns reglerat i centralt avtal. Men både Kom­munal och Transport har dri­vit frågan centralt och anser att arbetsgivarna ska betala korten.
Tyvärr har vi inte fått något gehör för dessa krav, med motiveringen att korten måste hämtas ut personligen och att de utfärdas personligen precis som körkorten.
För regelbundna läkarundersökningar knutna till högre behörighet är förhållandet detsamma.
Antingen finns lokala avtal med enskilda arbetsgivare om hur dessa frågor ska hanteras, eller så finns ingen reglering alls. Då bestämmer arbetsgivaren.