SVAR: Dygnsvilan kan bara brytas om en oförutsedd händelse sker, det vill säga en händelse som inte går att veta i förväg. Plussamtal torde inte vara en oförutsedd händelse. Det framgår dock inte av din fråga när brytpunkten infaller eller om du arbetar nästkommande natt. Din sektion kan ge dig ett mer exakt svar på frågan.