Kvinna och brandman?
För trettio år sedan sågs det nästan som en omöjlighet, idag söker sig allt fler tjejer till yrket, men arbetsgivarna är långt ifrån fullt beredda. Så är till exempel frasen ”vi ser gärna kvinnliga sökande” allt vanligare när landets räddningstjänster söker nytt folk.
– De borde skriva ”Vi ser gärna kvinnliga sökande med 42 i skor”, säger Malin Skagerberg, själv kvinnlig brandman.

Brandkvinnor
Kvinnliga brandmän: Lisa Bergström, Anneli Hadelöv, Malin Skagerberg och Caroline Åberg.

För även om arbetsgivaren säger att de välkomnar de kvinnliga brandmännen ställer verkligheten ibland till problem. Kemdykardräkter med för stora skor och handskar för dubbla handstorlekar är bara några exempel. Ibland saknas dubbla omklädningsrum.
Allvarligare är kanske att arbetsgivarna i flera fall har stått handfallna när det visar sig att kvinnor faktiskt ibland blir gravida.
Caroline Åberg berättar om hur hennes arbetsgivare reagerade:
– Då jag planerade för graviditet var standardsvaret att handlingsplaner och sådant tar vi sedan.
Hon och de tre andra kvinnliga brandmän utgör stommen i det fackliga nätverk som startade på torsdagen.

Till gruppen hör också de anställda ombudsmännen Owe Halvors och Gunnar Fridolfsson. De efterlyser bland annat en tydligare framförhållning vid graviditeter. Att det faktiskt inte kommer som någon överraskning att många kvinnor blir med barn och att man redan i förväg har en handlingsplan.
– Du ska veta vad som gäller när du blir gravid. En färdig handlingsplan bör finnas redan vid första anställningsdagen, säger Caroline Åberg.

För Carolines del löstes det bland annat med att hon fick jobba mer förebyggande, att informera om bränder och brandrisker.
– Arbetsgivaren vill få in kvinnor till vilket pris som helst, men ofta finns det inte ens kvinnliga omklädningsrum, säger Anneli Hadelöv, en av brandmännen.
Hennes kollega Malin Skagerberg väntar själv barn just nu. Hon berättar:
– Jag fick ta upp frågan om handlingsplan vid graviditeten själv. De hade inte tänkt på att det kunde vara aktuellt.
Eftersom foster kan fara illa av brandröken redan i början av graviditeten är det viktigt att det inte tar lång tid för arbetsgivaren att anpassa situationen och anställningen.

Just på grund av detta har de fyra har tagit initiativ till att förändra arbetsmiljöföreskriften så att det blir förbjudet gravida deltar i utryckningar.
Gruppen vill att graviditet ska ses som en långtidsfrånvaro bland andra, till exempel vanliga skador. Man vill därför få till en generell handlingsplan får återanställning vid långtidsfrånvaro.