– Det finns till och med outbildade nyanställda som tjänar mer, säger hon.
Zuzan arbetar 75 procent sedan sju år på ett demensboende inom äldreomsorgen i Huddinge kommun utanför Stockholm.
Hon har nyligen utbildat sig till undersköterska.
– Jag satsade för att kunna tjäna mer, säger hon. Men det hjälpte inte.
Vi besöker Zuzan för att prata om hennes förhoppningar inför avtalsförhandlingarna. Zuzan känner sig orättvist behandlad på sin arbetsplats när hon fått en lön som är så låg. Trots det trivs hon med sitt jobb.
– Jag borde åtminstone ha 17 500 kronor eller mer på heltid. Jag vill inte bli utnyttjad. Vad är det då för mening att utbilda sig till undersköterska?

Mikael Lindström på Kommunals sektion säger att det finns 240 utbildade undersköterskor i Huddinge varav den lägst betalda tjänar 15 300 kr.
Genomsnittet ligger på strax under 19 000. Den högst avlönade tjänar över 23 000.
– Så här fungerar individuell lönesättning. Vi får arbetsgivarens bud och vi går igenom det med arbetsplatsombudet. Ibland går vi in och ändrar, kommer med motbud. Till slut enas vi.

– Ja, Zuzan ligger väldigt lågt i lön, säger Karin Wedin, en av förhandlarna på sektionen. Vi är inte överens med Huddinge om bedömningssystemet. Alla har olika, då kan det slå så här illa.
– Jag hoppas mycket på de nya förhandlingarna, säger Zuzan Kut.
KA kommer att följa vad årets förhandlingar ger för Zuzans del.