Så gick den dagen också till ända
Så tog de ljusa timmarna slut
Det går så fort med dagar och veckor
Och innan man hunnit titta ut
Så har alla knoppar nått fram till en vår
En ny dag har börjat igen
Och så blir det mörkt då vi kommer till ro
där vi drömmer om sommaren…