Den muslimske profeten Muhammed utsåg inte någon efterträdare som kunde överta ledarskapet för det nyskapade islamiska samfundet på 600-talet efter kristus.
Men efter Muhammeds död valdes hans medarbetare Abu Bakir till Kaliff.

Både sunnimuslimer och shiamuslimer erkänner de tre första kalifferna som följde efter Muhammed. Men när den fjärde kaliffen Ali utsågs 656 e Kr blev det strid. Guvernören i Damaskus Mu`awiya och en av Muhammeds änkor Aisha erkände inte Alis kalifat.
Det slutade med att Ali mördades 661 e Kr.
Efter mordet på Ali utnämnde sig Mu´awiya med stöd av Aisha till den femte kaliffen.
Men Alis anhängare (shiiterna) utsåg istället Alis äldste son Hassan till sin ledare som kallades för imam.

Sedan dess har Alis anhängare förföljts av Mu´awiya och Aishas anhängare (sunniterna). De grymheter som Shiiterna har sedan utsatts för av sunniter kan vår son inte acceptera.
Trots att Ali är en mycket respekterad person även av sunniter respekteras tyvärr inte shiiter, Alis anhängare.

För mig som är ateist ser jag helst att vår son varken är sunni eller shia. Men det skulle krossa hans sunnitiska far och morföräldrars hjärtan att få ett shiitiskt barnbarn.
Hur sjutton hanterar man en sådan konflikt?