I dagsläget får många av Sveriges löntagare aldrig ut 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa, eftersom taket för ersättningen är satt till 18 700 kronor per månad. Den nya försäkringen skulle betyda att Kommunal höjer taket i a-kassan till 34 000 kronor de första 100 dagarna av arbetslösheten.
– Taket bygger på ramavtalet som kommer att tecknas med LO. A-kassan ger 80 procents ersättning för alla som tjänar under 18 700 kronor. För dem som tjänar till exempel 19 200 kronor fyller försäkringen ut så att deras ersättning också landar på 80 procent, säger Anders Olson, marknadschef på Folksam.

För att kunna använda försäkringen krävs medlemskap i både förbund och a-kassa i minst 12 månader utan att man under den tiden varit arbetslös.
I kostnadsförslaget som Folksam har tagit fram för Kommunal beräknas premien till 8 kronor. Kommunal har runt 125 000 medlemmar med en lön över 18 700 kronor.
– Premien är satt per försäkrad och månad, säger Anders Olson.
Förslaget att Kommunal ska teckna en inkomstförsäkring från januari 2008 tas upp till beslut på förbundets kongress i slutet av maj.

Förslaget innebär följande arbetslöshetsersättning:
Lön över 18 700 kronor:
Dag 1-100: 80 procent av den a-kassegrundande inkomsten upp till 34 000 kronor
Dag 101-200: 80 procent upp till taket på 18 700 kronor.
Dag 201-300: 70 procent upp till taket på 18 700 kronor.

Lön under 18 700 kronor – täcks av den ordinarie a-kassan:
Dag 1-200: 80 procent av den a-kassegrundande inkomsten
Dag 201-300: 70 procent av den a-kassegrundande inkomsten

Inkomstförsäkringen
•    max 100 ersättningsdagar
•    80 procent av den a-kassegrundande inkomsten
•    tak på 34 000 kronor
•    villkoren är medlemskap i Kommunal och a-kassa minst 12 månader utan att vara arbetslös