Det är dags för en ny utbildningsform, anser utbildningsminister Lars Leijonborg och skolminister Jan Björklund.
– Alla ungdomar vill inte bli akademiker. Vi måste uppvärdera yrkesutbildningarna, sade de i samband med regeringens direktiv till en ny utredning om yrkeshögskola.

I yrkeshögskolan ska alla yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar ingå, som inte redan finns inom ramen för universitet och högskola. Till exempel kvalificerade yrkesutbildningar (KY).
Utbildningstiden är normalt inte längre än två år. Utbildningarna ska vara kvalificerade men inte akademiska. De ska kunna bedrivas av ett stort antal anordnare, såsom kommuner, stiftelser, företag med flera.

Leif Nordin, Kommunals ombudsman, säger att det finns yrkeskategorier inom Kommunal, som har efterfrågat fortbildning, till exempel barnsköterskor och fotvårdsspecialister.
– Yrkeshögskolan kanske kan vara ett bra komplement för våra medlemmar. Viktigt är naturligtvis hur yrkeshögskolan och innehållet utformas, likaså att den knyts till forskning och utveckling, säger han.
Målet är en yrkeshögskola senast 2010.