Förslaget ”Bättre möjlighet till tidsbegränsad anställning, m m” har skickats till lagrådet för översyn. Lagrådet ska pröva om förslaget håller som lag och inte strider mot andra lagar.
När detta är klart överlämnas förslaget till riksdagen som ska fatta beslut i vår.

Regeringen vill från 1 juli i år införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Arbetsgivare kan då fritt, oavsett skäl, anställa en person tillfälligt i två år.
Den som under fem år har varit tillfälligt anställd eller vikarie i två år blir därefter fast anställd. I dag är tidsgränsen för vikariat 3 år under en 5–årsperiod. Den ändrade tidsgränsen för vikariat föreslås gälla från den 1 januari 2008.
Säsongsanställningar ska vara kvar med samma regler som gäller i dag.

Företrädesrätten, den rätt en anställd som har slutat har till en ny tjänst hos arbetsgivaren, ska även i fortsättningen gälla i 9 månader.
Regeringen sviker sitt vallöfte att förlänga företrädesrätten efter kritik från arbetsgivarna.
– Vi har fått signaler om att en längre företrädesrätt skulle göra det svårare för arbetsgivarna att anställa och det skulle göra det svårare att få fler i jobb. Därför behåller vi den tidsgräns som gäller i dag, säger statsekreterare Eva Uddén Sonnegård.

LO är mycket kritiskt
till regeringens förslag. Avtalssekreterare Erland Olauson säger i ett uttalande att det för ett år sedan var kravaller och demonstrationer i Frankrike mot förslaget att ungdomar skulle tvingas arbeta utan anställningsskydd i två år.
Han tycker att det är anmärkningsvärt att den svenska regeringen nu föreslår något mycket värre, att alla oavsett ålder ska kunna arbeta utan anställningsskydd i två år.

Håkan Pettersson, Kommunals andre vice ordförande, säger att förslaget framför allt kommer att drabba kommunalarna som ofta har tidsbegränsade anställningar.
– Med otrygga anställningar vet man inte när, hur länge eller hur mycket man får arbeta. Med sådana villkor är det svårt att leva ett normalt liv, att planera semestern, ta ett lån eller få ett hyreskontrakt. Tryggheten i jobbet behöver stärkas, inte försvagas, säger Håkan Pettersson.

TCO anser att förslaget strider mot EG:s direktiv om att tillfälliga anställningar inte ska kunna pågå hur länge som helst.
Om regeringens förslag går igenom kan en arbetsgivare anställa tillfälligt i två år, därefter anställa på vikariat i två år och därefter provanställa i sex månader. Utan att behöva ge personen en fast anställning under tiden.
Eva Uddén Sonnegård avfärdar TCO:s kritik.
– Tanken är inte att arbetsgivare ska kringgå tidsgränserna utan att det ska bli lättare att få ett jobb. Våra jurister anser inte att vårt förslag strider mot EG:s direktiv och jag måste lita på vad de säger, förklarar hon.