SVAR: I mitt svar till ”Fattig” redogjorde jag för när en arbetstagare kan bli skyldig att återbetala för mycket utbetald lön. Har man alltså tagit emot och spenderat för mycket utbetald lön och inte insett eller borde ha inse att utbetalningen var fel, är man inte återbetalningsskyldig. Detta framgår av domar från Arbetsdomstolen.
Frågan är alltså om din mor insett eller om hon borde ha insett att utbetalningen var fel. Som jag förut påpekat har det betydelse om utbetalningen inneburit en sådan ökning av nettolönen att den borde ha fått din mor att granska lönebeskedet närmare. Det har också betydelse om lönebeskedet varit tydligt eller svårt att begripa. Utan att veta något närmare om hur mycket semesterlön din mor fått felaktigt utbetald, hur mycket hon rätteligen skulle ha haft och hur lönebeskedet var utformat, är det inte möjligt för mig att säga om din mor borde ha förstått att utbetalningen var felaktig.