LO och Folksam ska teckna ett avtal om inkomstförsäkring som LO–förbunden kan ansluta sig till.  Efter 100 dagars arbetslöshet upphör försäkringen att gälla. Då är det den vanliga a–kassans tak som sätter gränsen för hur stor ersättningen kan bli.

Det innebär att under de följande 100 dagarna är ersättningen 80 procent av inkomsten upp till 18 700 kronor i månaden. Sedan sänks ersättningen till 70 procent med samma tak. Efter ytterligare 100 dagar sänks ersättningen till 65 procent.
LO–förbunden kan välja att ansluta sig till försäkringen om de vill. Premien kommer att variera mellan förbunden beroende av hur många arbetslösa medlemmar de har.
– Vi kommer på fredag att träffa Folksam för att få ett förslag på hur mycket det skulle kosta för oss, säger Anders Bergström, förbundskassör i Kommunal.

Omkring 125 000 av förbundets medlemmar skulle ha nytta av inkomstförsäkringens höjda tak. Av dessa är omkring 11 500 arbetslösa i dag. I snitt är Kommunals arbetslösa medlemmar utan arbete i omkring 86 dagar innan de får nytt arbete.
– Men det är inte så enkelt att de direkt kan få ersättning från försäkringen bara för att de uppfyller villkoren för a–kassa. Det krävs att de uppfyller villkoren i försäkringen, bland annat att de ska ha haft den i minst 12 månader, säger Anders Bergström.