Modellen överklagades av två privatpersoner i Nacka. Länsrätten gav dem rätt, men Nacka kommun överklagade till kammarrätten. Nu har också kammarrätten i Stockholm förklarat att modellen inte är laglig. Kommuner får inte lämna understöd till enskilda personer utan stöd i lagar eller författningar.