– Jag ser med stor oro på det här och fruktar att vi får problem med utbetalningar till våra arbetslösa medlemmar. Idag ser jag två scenarier, att några får vänta på utbetalningarna eller att systemet inte fungerar och då kan vi inte göra utbetalningar alls säger Krister Johansson, chef för Kommunals a-kassa.

Efter de ändringar av a-kassan som infördes 1 januari fick Kommunals a-kassa ett driftsstopp som varade drygt tre dygn. Skulle samma sak hända den här gången kommer man inte att klara av utbetalningarna, säger Krister Johansson.

Hur stora förseningar kan det röra sig om?
– Det är omöjligt att säga idag. Det vet jag nog först 13 mars när vi ser om systemet fungerar. Men vi vet att det är instabilt och innebär mycket mer manuellt arbete. I bästa fall kan vi komma tillrätta med det, men det känns inte sannolikt..

Bakgrunden till problemet är att nedtrappningen av a-kassans ersättningsnivåer börjar gälla från måndag 5 mars. För Kommunals del betyder det att 24 000 personer får sänkt ersättning. Men att via databaser reda ut vem som ska behålla en ersättning på 80 procent och vem som ska få den sänkt till 70 procent tar tid:

– Vi är värst utsatta eftersom vi är den största a-kassan med den största databasen. Problemet är att vi har haft för kort tid på oss att bygga ett fungerande system, säger Krister Johansson.
Kommunals a-kassa har tillsammans med andra a-kassor presenterat problemen för arbetsmarknadsdepartementet, men har ännu inte fått respons därifrån.

Den 5 mars börjar nedtrappningen av a-kassans ersättningsnivåer att gälla.

•    Dag 1-199 av arbetslösheten är ersättningen 80 procent av den tidigare inkomsten.
•    Efter 200 dagars arbetslöshet sänks ersättningsnivån till 70 procent.
•    Efter 300 dagar tar arbetslöshetsförsäkringen slut (450 dagar om man har barn under 18 år). Därefter hamnar man i en ”jobb- och utvecklingsgaranti” som ger 65 procents ersättning. Den införs 1 juli 2007. Fram till dess gäller aktivitetsgaranti eller ersättning med 65 procent.
•    Den högsta dagpenningen sänktes 1 januari till 680 kronor under hela ersättningsperioden.