Enligt Kommunals ombudsman Göran Harring, är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inte intresserade av att behålla  avgångsersättningen som den ser ut i dag, där ersättning kan betalas ut ända fram till pensionen i vissa fall.
– De vill ha bort den ersättningen, säger Göran Harring.
Detta är en av pusselbitarna i förhandlingarna om ett  omställningsavtal, som är tänkt att reglera skyldigheter och rättigheter när anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. Det kommunala avtalsområdet är den enda betydande delen av arbetsmarknaden
där ett sådant avtal saknas.
Men motsättningarna om vad ett sådant här avtal ska innehålla är stora och är just nu ett hot mot hela avtalsrörelsen. SKL har sagt att innan ett nytt löneavtal kan skrivas på så ska ett omställningsavtal
vara klart. Markus Gustafsson, tillförordnad chef vid  arbetsgivaravdelningen på SKL, är förtegen om vad SKL vill och inte vil  i förhandlingarna.
Han kallar dagens avtal om AGF-KL för passiva åtgärder.
– Det är naturligt när vi nu vill teckna ett nytt avtal att vi ser över trygghetsåtgärder med en annan inriktning, säger han.

Ända sedan 2003 har parterna diskuterat frågan om att införa ett omställningsavtal.
Det som saknas för kommun och landstingsanställda, till skillnad från resten av arbetsmarknaden, är omställningsstöd på individnivå, åtgärder som utbildning och coachning innan arbetslösheten är ett faktum. Och där är parterna någorlunda överens om behovet.
– Vi vill ha omställningsstöd som är riktat till individer, säger Kommunals Göran Harring.
SKL:s Markus Gustafsson betonar också vikten av aktiva  omställningsåtgärder.
Att föra in frågan om omställningsavtal i avtalsrörelsen, är det ett sätt att hålla nere lönenivåerna i avtalet?
– Nej, så ska det inte tolkas, säger Markus Gustafsson.

Omställningsavtal

Det kommunala avtalsområdet är i dag det enda betydande  avtalsområde på hela svenska arbetsmarknaden där omställningsavtal saknas.
Kommun- och landstingsanställda som blir arbetslösa har i stället möjlighet att få avgångsersättning enligt AGF-KL, ett särskilt avtal om avgångsförmåner när anställningen upphör p g a driftsinskränkningar.
Omställningsavtal på den övriga arbetsmarknaden består nästan alltid av två delar:
1. Omställningsstöd, åtgärder som riktar sig till individer som hotas av arbetslöshet. Det kan exempelvis vara utbildning, kompetenshöjning, coachning i att komma vidare i arbetslivet.
2. Avgångsersättning.

Det vill parterna

Kommunal vill:
Behålla någon form
av avgångsersättning liknande dagens AGF-KL.
Därutöver få riktat omställningsstöd till individer, liknande det som finns på privata sidan.
Att även visstidsanställda ska få del av avtalets förmåner.

SKL vill:
Se över avtalet AGF-KL och eventuellt få bort det.
Införa någon form av omställningsstöd.
Se över uppsägningstider i avtalet som är längre än sex månader.