SVAR: Jag tror inte kassan kan förbjuda en arbetstagare att arbeta flextid. Däremot ställer nog flextid till problem när det gäller beräkning av ersättningen. Blir man tvungen att arbeta mer än sitt arbetsåtagande ska man ha ersättning, till exempel om man måste avrapportera till ett annat skift. Arbetar man för kommun eller landsting betraktas allt arbete utöver arbetsåtagandet som övertid. Arbetar man i ett annat avtal fordras oftast att övertiden är beordrad. Om den inte är det får man ersättning timme för timme. Du bör vända dig till sektionen. En del oklarheter måste redas ut för att du ska kunna få ett korrekt svar.