SVAR: Det låter som om risken finns att sonen är inne på en farlig bana.
Ni föräldrar bör genast, tillsammans, diskutera hur ni ska göra. Det är viktigt att ni är överens och att ni tillsammans blir starkare än pojken. Det är inte lätt, men det går om man är konsekvent och att sonen vet exakt vad som händer om han fortsätter.
Inga straff har hjälpt. Det är därför viktigt att nu göra lite annorlunda. Sätt er tillsammans med pojken och ta god tid på er. Berätta vad ni inte kan tolerera och vad den direkta följden blir om han bryter mot reglerna. Var orubbliga.
Gör gärna upp ett schema och kontrollera hur det efterlevs. Reagera direkt och bestämt. Sätt er alla tre tillsammans några gånger per vecka för att stämma av bra eller dåligt.
Jag kan tänka mig att innerst inne vill sonen ha hjälp att bryt sitt negativa beteende. Det är ännu inte för sent, han är ju bara 13 år. Skulle pojken fortsätta sitt destruktiva sätt, tala med hans lärare och skolkuratorn och ta även kontakt med de sociala myndigheterna. Kanske behöver sonen då professionell hjälp för att bryta den onda cirkel han startat.