SVAR: Ersättningen från a-kassan grundas på förlorad inkomst. År 2005 baserades akassan på genomsnittlig inkomst under sex månader eller alla månader med minst 70 timmars arbete det senaste året. Om du anser att det inte stämmer i ditt fall kan du kontakta kassan för att ta reda på hur just din ersättning är beräknad.