Har du hört? Hon har köpt en bil! För 40 000!
När objektet för samtalet steg in i fikarummet där vi lokalvårdare hade samlats på eftermiddagsrasten tystnade skvallret. Men blickarna var kalla av frostig avund. Det är 20 år sedan och summan stack i ögonen. 40 000 för en begagnad bil, vem trodde hon att hon var?

Forskarna kallar det för nivellering. Men det visste ju inte vi. Inte heller att kvinnor på lågavlönade kvinnodominerade arbetsplatser är experter på det.
Föremålet för vår avundsjuka hade brutit mot koden att inte förhäva sig över gruppen. Straffet var utfrysning. Men inte heller det var egentligen uttalat.
Det bara blev så.
Nivellering innebär en osynlig kod som föreskriver att alla i en grupp måste anpassa sig till den som fungerar sämst. Om man avviker uppåt när det gäller till exempel utbildning, kompetens eller ambition gäller det att ligga lågt. Annars väcks avund och känslor av att vilja oskadliggöra den som sticker ut. Det är ingen vidare utgångspunkt för någon som är intresserad av att höja sin lön, avancera och göra karriär. Och kanske en av förklaringar till att så få kvinnor gör det.

Själv fick jag i alla fall en aha-upplevelse när jag som nybliven journalist för första gången snubblade över resonemanget i en psykologiavhandling om kvinnogrupper inom sjukvården. Jag tänkte: Just så! Och: Aldrig mer!
När jag kort därefter bytte jobb från den ena kvällsdraken till den andra, frågade jag en kvinnlig kollega som gjorde samma resa vad hon hade fått i lön på den nya arbetsplatsen – sedan begärde jag 500 till. Och så har det fortsatt. Jag har blivit en djävul på att löneförhandla. Begär bra lön. För det är jag värd. Och när någon frågar berättar jag alltid vad jag tjänar och hoppas
att det ska sporra henne eller honom att begära ännu mer (och ge mig en anledning till ny löneförhandling).
Som arbetsledare uppmuntrar jag egensinne och delar varje fredag ut en vinflaska för veckans insats. Tanken är att premiera bra idéer och sporra andra till kreativitet.
Solidaritet är inte nödvändigtvis att hålla tillbaka för att ingen ska komma efter, det kan lika gärna vara att peppa andra att följa med på färden.

JA
Att utländska kvinnor ska tillåtas göra abort i Sverige.

NEJ

Flaskvatten.
Varför köpa något för dyra pengar som är gratis och godare direkt ur kranen?