Inte nog med att det blir mer än dubbelt så dyrt att vara med i a-kassan, och att det är strängare arbetsvillkor för att överhuvudtaget få ut någonting. För kommunanställda betyder villkoret 20 timmar att man ska jobba mer än halvtid, eftersom många heltidstjänster är kortare än 40 timmar.

Illustration av Magnus BardMen även den som fyller villkoren kan råka illa ut. För många sjukdagar kan göra att deltidsarbetare hamnar helt utanför a-kassan, även om  man har en halvtidstjänst.
Det är skottpengar på deltidare. Avgiften till a-kassan är lika hög som för den som jobbar heltid. Men försäkringen ger ändå mycket sämre skydd.
Alliansregeringen har tagit ett strypgrepp på en redan sårbar grupp. Med nya a-kassan får den som arbetar halvtid inte ha många  frånvarodagar, då försvinner rätten till akassa. Full avgift för en försäkring med så osäkra villkor är ett hårt slag.

Vivi-Ann Richardsson från Varberg ringer. Hon är pensionär på halvtid, har en 20-timmars tjänst och uppfyller alltså precis det nyhårda villkoret för a-kassa. Hon undrar vad som gäller:
Hur många dagar får hon vara sjuk, utan att hon ramlar ur kassan? Betalar hon till en kassa hon inte kan använda sig av? Med någon sjukdag varje månad riskerar hon att inte uppfylla arbetsvillkoret och därmed rätten till a-kassa överhuvudtaget.
I KA 2/07 skrev vårdaren Anne Westerlund om sin oro för hur villkoren skulle slå. Kan en förälder vara hemma med sitt sjuka barn, eller vara hemma när hon själv är sjuk? En eller två sjukdagar kanske man kan klara, men att räkna ut var gränsen går är inte lätt för alla  timanställda.
Som får ännu mer att oroa sig för. Vad ska vi göra, undrar Anne och Vivi-Ann? Ja, vad svarar arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin? Ska deltidare tvingas söka socialbidrag?

TCO har anmält Sverige till EU för att de nya a-kassebestämmelserna diskriminerar kvinnor. Just nu pågår det en a-kasseflykt av stora mått. Det lämnar stora luckor i välfärdssystemet. Många arbetar deltid. En del frivilligt, andra av tvång. Konsekvenserna med a-kassereformen blir förfärande för en stor grupp kvinnor som redan har det kämpigt.
Om inte detta var regeringens avsikt måste något göras, omgående. Ge deltidarna sänkt a-kasseavgift och rimliga villkor. Nu.