– Ingen kommer att uteslutas ur förbundet om man går ur a-kassan. De kommer att stå kvar som medlemmar fram till kongressbeslutet. Vi vill värna de grupper som fått det allra taskigast, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

I klartext betyder det att utträdesansökningarna vilar fram till dess att kongressen i slutet av maj har beslutat om kopplingen mellan fack och a-kassa ska vara kvar eller ej. De som väljer att lämna a-kassan står kvar som medlemmar i förbundet fram till dess att det finns ett kongressbeslut. Först därefter kommer deras utträden att behandlas.
Betyder det att medlemmar kan uteslutas i efterhand om kongressen vill ha kvar kopplingen?
– Ja, säger Ylva Thörn.

Till kongressen förordar förbundsstyrelsen inte ett beslut om en generell öppning för alla medlemmar att lämna a-kassan. Den kommer dock att förespråka en öppning för särskilt utsatta medlemmar. Det handlar om långtidssjukskrivna, medlemmar med sjukersättning på mer än 50 procent, föräldralediga och studerande.
– Möjligheten att ha ett skilt medlemskap gäller de grupper som har det allra sämst. Grundtesen är fortfarande att fack och a-kassa hör ihop.

I samtliga 23 avdelningar inom Kommunal har man märkt en stor ökning av antalet medlemmar som ringer och begär utträde. Det visar KA:s rundringning som gjordes innan förbundsstyrelsebeslutet togs.
– Vi har mer än dubbelt så många utträden mot vad vi brukar ha. Många av dem säger att de önskar att medlemskapet och a-kassan skiljs åt, säger Anne Catrine Fornedal, avdelningsordförande Sörmland.

De flesta av LO:s 15 förbund har på olika sätt uttalat sig för att deras medlemmar enbart ska kunna vara medlemmar i facket, även om det egentligen är ett brott mot LO-stadgarna.
En knapp tredjedel av Kommunals avdelningsföreträdare ville bryta kopplingen, innan det var känt att förbundsstyrelsen skulle ta upp frågan.

I medlemsstatistiken går det ännu inte att avgöra vilka effekter de nya a-kassereglerna har haft på viljan att vara kvar i facket. En utträdesansökan tar tre månader att behandla för den som har anställning. Personer utan anställning kan få utträde omedelbart.
Och många avdelningar vittnar om att det är först nu i januari när det första lönebeskedet kommit som många hört av sig och klagat på den höga a-kasseavgiften.

Exempel på vad avdelningar gör för att möta det befarade medlemstappet:

• Uppsökande verksamhet på arbetsplatserna för att träffa medlemmarna.
• Förstärkt bemanning på avdelningar och sektioner för att ta emot alla samtal
• Avdelning Kronoberg har tryckt upp en mall i samarbete med Folksam som visar vad det kostar att vara med/inte vara med i facket.
• Avdelning Stockholm har gett en förtroendevald i uppdrag att ringa alla medlemmar som begär utträde, dessutom ringer de alla som inte har betalat sin avgift också.