De 1147 personer över 60 som fått löfte om ett plusjobb i offentliga sektorn fram till pensionen ska plötsligt slängas ut. Löftet gäller inte längre, meddelar tänkarna på arbetsmarknadsdepartementet.

Beslutet är, förstås, en eftersläng åt den förra regeringen, som hittade på plusjobben. Det handlar om prestige, knappast om att spara pengar. De 1147 människor, som fyllt 60 och som kommit ut på arbetsmarknaden igen efter att länge ha stått utanför, borde rimligen göra mer nytta i ett arbete, om än med titeln plusjobb, än ute i arbetslöshet.

Alla ska bidra, alla ska arbeta, trumpetade Fredrik Reinfeldt i valrörelsen. Samma mantra använder arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Om allt, utom plusjobb.
Prestige och slarv med detaljerna knuffar ut 60-plussarna i kylan. Att människor redan efter 45 har omvittnat svårt att få nya jobb är ett skäl att låta dem stanna kvar och göra nytta när de äntligen fått en anställning.

Diskrimineringen av äldre på arbetsmarknaden måste lösas med strängare regler. Men fram till dess ska arbetsmarknadspolitiken syfta till att hjälpa, inte stjälpa dem. Prestigeputtarna i regeringen behöver tänka om. Låt 60-plussarna få jobba kvar!