Sotade vingar
Gloria som halkat ner
Trasig o fläckig
Tilltufsad av livet
Men likväl en Ängel