Ett av utredningens centrala förslag är att slå ihop de myndigheter som arbetslösa och försörjningsberoende idag kommer i kontakt med – arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst – till en särskild myndighet för arbetslösa med ansvar för frågor som berör ekonomisk ersättning och sysselsättning.
– Det finns ingen anledning att behandla arbetslösa olika beroende på om de försörjer sig med a-kassa eller socialbidrag, säger utredningens huvudsekreterare Leif Klingensjö.

 För att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete vill också man också införa en så kallad förvärvsstimulans för de som fått arbete och uppburit försörjningsstöd de senaste sex månaderna. Maximalt 1500 kronor av arbetsinkomsten får behållas som ”bonus” vid beräkning av skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen.
För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden föreslås införande av lärlingsprogram inom ramen för gymnasieskolan, där eleverna får delar av sin utbildning ute på en arbetsplats. Man vill också att yrkesförberedande utbildningar ska profileras bättre för att möta de behov som finns regionalt inom exempelvis teknik, byggnadsindustri, vård och omsorg.

Utredningen är också kritisk till den så kallade Skärholmsmodellen, en verksamhet som startade i slutet av 90-talet och fått mycket uppmärksamhet för sina metoder. Modellen bygger på tanken att socialsekreterare och ”jobbcoacher” ska samarbeta för att få ut de sökande i arbete. Den nu aktuella utredningen konstaterar att Skärholmsmodellen inte tar hänsyn till den enskildes behov, utan mera går in för att avskräcka människor från att gå på ekonomiskt bistånd.
Utredningen tillsattes av den förra regeringen 2005, men har fortsatt sitt arbete med den nya regeringens godkännande.