KOMMUNALARBETAREN GES UT av Svenska Kommunalarbetareförbundet för att ge alla medlemmar en allsidig och
aktuell journalistisk bevakning av samhällsfrågor, yrkesfrågor och fackliga frågor som är viktiga och relevanta för läsarna och förbundet. Primärmålgrupp är medlemmar i Kommunal.

MED PROFESSIONELL JOURNALISTIK som arbetsmetod ska Kommunalarbetaren skapa intresse för och ge kunskap om dessa frågor, både bland medlemmar och som en röst i samhällsdebatten i stort. Journalistiken ska vara trovärdig, saklig och noggrann. Arbetet ska – utifrån tidningens grundläggande uppdrag – utföras med läsarnas/medlemmarnas behov och önskemål för ögonen.

KOMMUNALARNAS VARDAG och villkor är prioriterade.
Tidningen ska skildra deras arbetsliv, yrkes- och fackliga frågor på att sådant sätt att det ger läsarna insikter och verktyg att påverka yrkesliv, privatliv och samhälle. Bevakningen av omvärlden, med internationella utblickar, är också en del av tidningens uppdrag.

JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN samt respekt för alla människors lika värde ska prägla tidningsarbetet och naturligt speglas i Kommunalarbetarens hela innehåll.

KOMMUNALARBETARENS ROLL SOM DEBATTORGAN och dialogen, såväl med som mellan läsarna, är viktig både på papper och nät. Tidningen ska vara en mötesplats med högt i tak för diskussion och debatt.

KOMMUNALARBETAREN PÅ PAPPER OCH WEBB (och eventuellt fler medieformer) ska ledas av en chefredaktör som är ansvarig utgivare enligt gällande lagstiftning.

Antagen vid Kommunalarbetarens årsstämma den 11 april 2006.