– Det finns ett stort behov av att höja kvaliteten i äldreomsorgen.

Det sa äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) när hon presenterade regeringens satsning vid en pressträff på måndagen.

Miljardsatsningen ska fördelas mellan kommuner och landsting som själva ska få bestämma vad de ska användas till – inom vissa förutbestämda områden. Kompetensutveckling av personalen är inte ett av de områden som regeringen prioriterar med sina statliga stimulanspengar.

– Kompetensutveckling ligger hos kommunerna och är kommunernas ansvar. Vi vet att rekrytering av personal kommer att bli en viktig och stor fråga. Men det är inget vi har något klart om idag, säger Maria Larsson.

Ministern hänvisar istället till Kompetensstegen som pågår under hela 2007, vilken sjösattes av den förra regeringen.

Stimulansbidraget till kommuner och landsting ska kunna användas till:

• ökad läkartillgång

• läkemedelsgenomgångar

• förebyggande hembesök

• demensutredningar (i ett tidigare skede

• kost/nutritionsarbete

• rehabiliteringsarbete

• mer samarbete med frivilligorganisationer kring socialt innehåll

En stor del av satsningen handlar också om att skapa öppna jämförelser inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och intresseorganisationer ta fram ett nationellt system för att mäta kvaliteten i vården. En del däri ska göras i form av årliga enkätundersökningar till ansvariga politiker, vårdpersonal, brukare och anhöriga.

– Det blir en kvalitetsundersökning inifrån systemet. Det ska ge brukarna en överblick för att de ska kunna göra ett val, inför fritt val-reformen. Vi kan få en första rapport från socialstyrelsen i december 2007, säger Maria Larsson.