Ingela OlssonDu är en av 16 regionala skyddsombud inom kommunal som gått en 20-poängs högskoleutbildning på distans och kvartsfart. Varför? 

– Arbetsmiljöfrågorna blir mer och mer komplicerade och kräver mer och mer kunskap om olika lagar. Det är mycket att sätta sig in i.

Har du något exempel?

– Till exempel kan LSS – lagen om funktionshindrade krocka med arbetsmiljölagen när det gäller personliga assistenter. Och det är just om denna yrkesgrupp jag gjort mitt specialarbete.

Du är ett av Kommunals 23 heltidsanställda regionalskyddsombud.
Är ni specialiserade på olika Kommunalyrken?

– Nej, vi arbetar över hela fältet med alla yrken. Därför är det viktigt att vi har så mycket kunskaper som möjligt. Den här  högskoleutbildningen är verkligen ett lyft!

I vilken region är du verksam?

– Jag har min utgångspunkt från Boden, men mitt område är hela Norrbotten. Inom det området samordnar jag alla förtroendevalda skyddsombud också. Arbetsmiljöhögskolans kurser är i huvudsak i form av uppdragsutbildning. Ett företag som vill höja sina medarbetares kompetens på arbetsmiljö, eller ett fackförbund som vill vidareutbilda sina ombudsmän.