SVAR: När ni har tjänstebil ansvarar ni själva för att alla lagar och regler följs och är skyldiga att betala eventuella böter. Men ni ska kontakta er sektion, så ni kan gå igenom er situation. Det är orimligt att ni ”måste” parkera fel för att hinna med arbetet och arbetsinsatsen måste anpassas så att ni kan köra lagligt och parkera lagligt. Kanske går det att ordna så att ni får ett parkeringstillstånd, som underlättar för er.