SVAR: Sedan 1998 är Kommunal överens om följande med Sveriges Kommuner och Landsting: en arbetstagare som vikarierar för andra arbetstagare som har scheman med olika begränsningsperioder, får övertidskompensation för arbete utöver 165 timmar. Detta oavsett vilka heltidsmått som gällt under kalendermånaden.