Ska anställda inom handikapp- och äldreomsorgen
tvingas vara passiva rökare mot sin vilja? Det här är en stor arbetsmiljöfråga. Nu riskerar de som utför detta oerhört viktiga arbete att drabbas av sjukdom och lidande för att de tvingas jobba i en undermålig arbetsmiljö. Varför agerar inte de fackliga skyddsombuden och den fackliga ledningen hårdare?
Jag vet mycket väl att de som behöver hemhjälp betalar sin hyra och att detta är deras hem.
Men om man ska ha skattefinansierad hemhjälp, måste man också se till att det är en arbetsmiljö
som inte är undermålig.
Jag är också mycket medveten om att det kommer att bli ett ramaskri från dem som röker.
Många av dessa har mycket svårt att förstå att det faktiskt finns de som blir svårt sjuka av
tobaksrök och av röklukten.
Skulle det inte inom den kommunala äldreomsorgen gå att ha olika avdelningar för dem som röker och för dem som inte röker? När vi nu skriver år
2007 så måste facket ta sitt ansvar och driva på för att det ska bli en så bra arbetsmiljö som
möjligt inom äldreomsorgen.
Ska människor tvingas till passiv rökning på jobbet? Det är detta det handlar om. Vilka
åtgärder är Kommunals ledning beredd att vidta för att det ska bli en bättre miljö inom
äldreomsorgen? Det är hög tid att agera.

Nils-Gustav Ökvist,
hjälpmedelsassistent och vice ordförande i Luleå astma- och allergiförening.