Kommunalarbetaren grundades 1910 och är i dag nordens största fackförbundstidning. Tidningen utsågs till årets tidskrift 2006 i kategorin fackpress.

Kommunalarbetaren ges ut av Svenska Kommunalarbetareförbundet och utkommer med 22 nummer per år och har en upplaga på cirka 535 500 (TS helår 2010).
Tidningen speglar i nyheter, reportage och debatt medlemmarnas villkor och vardag.

Kommunalarbetaren finns också som taltidning, inläst på kassett för synskadade och medlemmar med läs- och skrivsvårigheter.
För mer information, ring Agneta Hübenette 
på telefon 010-442 73 02.

Ka.se är en självständig nätupplaga som delvis bygger på
tidningens innehåll.
Kommunalarbetaren finns också på
YouTube, Facebook, Bloggy och Twitter.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Liv Beckström

Redaktionschef:
Susanne Hultström

Postadress:
Box 209, 101 24 Stockholm

Besöksadress:
Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm 

Telefon: 010-442 73 00
Fax: 08-30 61 42

E-post:
kommunalarbetaren@ka.se
webbred@ka.se

För debattartiklar:
asikter@ka.se