I Sverige 2007 borde arbetslinjen vara en kompetenslinje som rustar individen till de nya jobb som finns. Den åsikten förde LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin fram på fredagens seminarium om arbetsmarknadspolitik där också arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin deltog.

Wanja Lundby-Wedin menar att diskussionen om arbetslinjen har förfallit med den borgerliga regeringen, som mest fokuserar på att kontrollera att de arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande.

Att regeringen sänkt antalet personer (från 150 000 till 90 000) som får tillgång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder är hon starkt kritisk till:

– Det är ett fruktansvärt slöseri och ett starkt svek mot individerna. Många får inte möjlighet att slutföra de utbildningar som de påbörjat. Arbetsmarknadsutbildningar är det absolut viktigaste instrumentet tillbaka till arbetslinjen, säger Wanja Lundby-Wedin.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) försvarar neddragningarna så här:

– Vi vill inte låsa in personer som befinner sig nära arbetsmarknaden i åtgärder, vi vill satsa på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

De åtgärder som regeringen istället väljer att satsa på är nystartsjobb, jobb- och utvecklingsgaranti och en jobbgaranti för ungdomar.

”Svepande, generella åtgärder med mycket dödvikt i sig” enligt Wanja Lundby-Wedin:
– Nystartsjobben är i grunden fel väg att gå. Jag skulle förstås önska att det blev många jobb, men jag tror inte det. Det är en generell utsmetning av resurser som gör att alla behandlas lika.

Vad som hittills kommit fram om jobb- och utvecklingsgarantin, som införs 1 juli, är att dess ersättningsnivå stannar på 65 procent och att den kommer att omfatta fler personer än aktivitetsgarantin. Enligt Sven-Otto Littorin kommer garantin att innehålla individuella handlingsplaner och aktiv coachning, så mycket mer vill han inte säga innan regeringen presenterar sin vårbudget 16 april.

Forskaren Anders Forslund, från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, tror att jobb- och utvecklingsgarantin riskerar att bli väldigt dyr. Många kommer att hamna i garantin när möjligheten att förlänga a-kassedagarna tas bort. Och jobbgarantin för ungdomar dömer han i princip ut som en bortkastad satsning:

– Det finns väldigt lite forskningsstöd för att det skulle vara effektivt att reducera arbetsgivarnas avgifter för ungdomar. Det är ganska dyrt eftersom de flesta av de här ungdomarna skulle få jobb utan subventioner, säger Anders Forslund.

Han ger däremot regeringen rätt i antagandet att förändringarna i a-kassan leder till fler jobb:
– Det kommer att bli fler jobb eftersom fler kommer att söka jobb mer aktivt och man kommer att söka fler jobb till lägre löner, säger Anders Forslund.