För den som drabbas hårdast blir det sammanlagt 2 500 kronor mindre i plånboken per månad.

Ersättningen sänks den 1 januari med, som mest, nästan en tusenlapp i månaden för dem med inkomster på 18 700 kronor och uppåt.

Framåt hösten 2007 kommer de som varit friårslediga i mer än 200 dagar från och med den 1 januari, oavsett inkomst, dessutom få sänkt ersättning ytterligare med som mest 72 kronor per dag eller över 1 500 kronor per månad.

Räknat på en månadslön på 18 000 kronor innebär det minskad friårsersättning med 70 kronor per dag eller 1540 kronor i månaden.

De här konsekvenserna verkar ha glömts bort i riksdagens arbetsmarknadsutskott när regelförändringarna i a-kassan drevs igenom.

­– Den frågan hade vi inte uppe specifikt. Jag har personligen inte funderat över detta. Det är möjligtvis något man får titta på, säger Catharina Elmsäter-Svärd (m), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Inte heller miljöpartiet, som fick socialdemokraterna i den förra regeringen att gå med på att införa friåret, har tagit upp frågan.

­- Det är något vi borde ha uppmärksammat i utskottet, säger Ulf Holm, miljöpartiets ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Möjligheten att få friår har skrotats av den nya regeringen.
Men alla som beviljades friår före den 23 oktober 2006 får fortsätta sin ledighet, men under helt andra förutsättningar än vad som gällde när de beslutade sig för friåret.

Att gå tillbaka till sitt arbete är ingen självklarhet för den som tycker att friårsersättningen blir alltför låg eftersom en vikarie redan är tillsatt.

I november 2006 var över 13 000 personer friårslediga. En stor andel av dem är kommunalare.
Hur många som berörs av förändringarna är omöjligt att svara på. Det beror helt på när beslutet om friår beviljades och för hur lång tid man är friårsledig och vilken inkomst man har.

De förändringar som kommer redan den 1 januari berör enbart dem med inkomster på 18 700 kronor och uppåt. Då sänks det så kallade inkomsttaket i a-kassan under de första 100 dagarna.
För den med högsta möjliga friårsersättning innebär det en minskad ersättning per dag från 621 kronor till 578 kronor. Det ger 946 kronor mindre i månaden.

­ – Visst borde man ha gjort undantag för den här gruppen. Det rör sig om ganska mycket pengar för dem säger Ulf Holm.

Förändringarna i a-kassans regelverk den 5 mars slår mot den friårsledige först framåt höstkanten eftersom sänkningen i a-kassenivån till 70 procent, ska räknas från och med den 1 januari.

Hur regeringen ser det på sänkta ersättningarna för friårslediga är oklart.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) ville inte eller kunde inte kommentera frågan när Kommunalarbetaren sökte honom.

Fakta/friårsersättning

€ Ersättningen vid friår är 85 procent av den a-kassa man skulle ha haft vid arbetslöshet.

€ Den 1 januari sänks a-kassetaket under de första 100 dagarna från 730 till 680 kronor. 85 procent av det motsvarar en sänkning från 621 kronor till 578 kronor per dag för den friårsledige.

€ Den 5 mars införs nya ersättningsnivåer i a-kassan efter 200 (70 procent) respektive 300 (65 procent) dagar. För personer med friår räknas det från och med den 1 januari. Det innebär att de nya nivåerna blir aktuella först någon gång i september tidigast, om man inte påbörjat en a-kasseperiod någon gång innan friåret startade, Då börjar det gälla tidigare.
För friårsersättningen innebär det efter 200 dagar en sänkning per dag från som mest 578 kronor till som mest 506 kronor. Det ger en sänkning med 1 584 kronor i månaden.

€ Ytterst få med friår berörs av nästa sänkning till 65 procent, eftersom de flesta friårsledigheter hunnit ta slut när 300 dagar har gått.