Förändringarna av a-kassan betyder sämre ersättningar i form av sänkt tak och nedtrappad ersättning.
Den successiva sänkningen av ersättningsnivån börjar gälla först 5 mars 2007. Men redan från den 1 januari 2007 riskerar alla som inte arbetar heltid under hela året att få en rejält sänkt a-kasseersättning om de blir arbetslösa.
När en ny ersättningsperiod ska beräknas av a-kassan räknas allt jobb och alla inkomster för den senaste 12-månadersperioden samman.
En person – Mats som är lantarbetare – har arbetat som säsongsanställd på heltid under sju månader det senaste året. När han blir arbetslös måste han slå ut antalet arbetade timmar under de sju månaderna på 12 månader, vilket ger en sämre beräkningsgrund än tidigare.

Om Mats lön som lantarbetare var 16414 kronor skulle han tidigare ha kunnat få sin ersättning beräknad på hela den lönen vilket hade givit honom 13 132 kronor de första 200 dagarna som arbetslös. När hans sju månaders arbete ska fördelas över en tolvmånadersperiod hamnar den ersättningsgrundande inkomsten på 9575 kronor, vilket ger 7660 kronors ersättning de första 200 dagarna. En försämring med 5472 kronor per månad.