JAG står för Jämlikhet Assistans Gemenskap och är en förening för många brukarkooperativ runt om i landet med hundratals anställda personliga assistenter.

– Nu satsar vi på att nå ut till alla anställda med facklig information, säger Vanja Nyberg, lokalombudsman för Kommunal i Norrbotten.

– Det har varit svårt för de personliga assistenterna att känna att Kommunal är deras fackliga organisation. Inom brukarkooperativen är idag bara 23 procent fackligt organiserade. Vårt mål är att alla ska vara med hos oss, säger Vanja.

Från början fick brukarna personlig assistans av anhöriga, berättar hon, men successivt har det anställts personal utifrån.

Det är inte sällan ett mycket tufft arbete att vara personlig assistent i brukarkooperativen.

– Det är oftast mycket tunga brukare med flera fysiska handikapp och minst ett intellektuellt handikapp. Trots det har de en egen styrelse även om de assisteras av goda män.

– Fackliga rådet inom brukarkooperativen har nu utarbetat en handlingsplan fram till Kommunals kongress 2007, säger Vanja Nyberg. Nu hoppas vi kunna värva många nya medlemmar.