Sju år har det tagit att skapa EU-regler för hur kemikalier i produkter ska kontrolleras och begränsas. Nu har beslutet fattats, som bland annat innebär att cirka 30 000 kemikalier som tillverkas eller importeras i mer än ett ton per år ska registreras.

För 10 000 av dessa där volymen är över tio ton ska industrin dessutom redovisa riskerna och presentera argument för varför de inte kan ersättas av andra. Myndigheterna ska granska bedömningarna.

De kemikalier som bedöms som särskilt farliga kräver tillstånd och ska begränsas eller fasas ut. Det gäller t ex kemikalier som skadar arvsmassan, är cancerframkallande eller hormonstörande.

– Tyvärr lyckades den tyska kemikalieindustrin få igenom försämringar i lagstiftningen med sin lobbying, säger Sofia Berglund som arbetar med miljöfrågor på Kommunals förbundskontor.

Det innebär att man slipper pröva bortåt 20 000 kemikalier, de som tillverkas i volymer mindre än tio ton. Men kemikaliers skadlighet står inte alltid i proportion till volymen.

– Det är bra att bevisbördan nu ligger hos industrin, men det är också olyckligt att även utbytesprincipen förhandlades bort – att industrin inte åläggs att använda en mindre farlig kemikalie om det finns en sådan, fortsätter hon.

Kemikalierna det handlar om finns i vår vardag, i varor vi köper, som elektronisk utrustning, kläder, möbler, kosmetika, leksaker, byggnadsmaterial och mycket annat. Redan 1981 anmäldes drygt 100 000 kemikalier till EU, och de har blivit fler sen dess.

Mindre än fem procent av alla kemikalier har testats i någon större omfattning, skriver Svenska Naturskyddsföreningen på sin hemsida, och halterna av farliga kemikalier ökar snabbare i människan än i miljön. Bara i en damråtta under sängen kan man identifiera 150 olika kemikalier, flera som är långlivade och lagras i kroppen.

Fakta:

REACH betyder Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Lagen träder i kraft 1 juni 2007.