Först beviljades endast halv ekonomisk ersättning eftersom socialförsäkringsnämnden ansåg att det inte fanns ett säkert samband mellan smittan och arbetet. Beslutet överklagades och försäkringskassans läkare gav undersköterskan rätt.