I dag saknar 40 procent av de anställda inom äldreomsorgen utbildning för yrket. Den förra socialdemokratiska regeringens miljardsatsning på Kompetensstegen skulle kompetensen höjas.

Men den nya regeringen har ändrat förutsättningarna. Efter den 23 oktober kan inte fler utbildningsvikarier anställdas. Det slår hårt mot anställda som börjat studera.

– I dag finns drygt 2 000 utbildningsvikarier. Vi vet att många kommuner har flera medarbetare i utbildning på varje vikariat. Det innebär att det är 3 000-4 000 personer som studerar tack vare ett utbildningsvikariat, säger Mattias Hassbring på Kompetensstegen, den statliga kommitté som samordnar utbildningssatsningen.

Nästan uteslutande studerar man karaktärsämnen i omvårdnadsprogrammet. En del har nyligen påbörjat studierna, andra är inne i slutfasen.

Kommunals ombudsman Benita Westin är kritisk.

– Konsekvensen blir att många inte får den utbildning de behöver för yrket. Det är tragiskt, många har inte råd att fortsätta på egen bekostnad. Många kan inte avsluta utbildningen trots att de är inne i slutfasen, säger Benita Westin.

Östersund har beslutat att satsa drygt fem miljoner för att 76 tillsvidareanställda vårdbiträden ska slutföra utbildningen till undersköterskor.

– Försök förhandla fram att arbetsgivaren står för kostnaderna för vikarier och utbildning, det innebär att de får utbildad personal, säger Benita Westin.

Att utbildningsvikariaten skrotas innebär också att många långtidsarbetslösa missar en chans till jobb. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, leder ofta utbildningsvikariat till fast anställning.

FAKTA:

– Utbildningsvikariat har gett den som varit inskriven på arbetsförmedlingen och helt arbetslös i en månad chans att prova på ett jobb inom vård och omsorg. Vikariatet förutsätter att den ordinarie personalen deltar i grund- eller vidareutbildning för yrket. Arbetsgivaren får anställningsstöd.
– Från den 23 oktober beviljas inte fler utbildningsvikariat. Den som tidigare fått beslut om att påbörja ett utbildningsvikariat eller redan har ett får behålla det.