Om arbetsplatsen har beslutat att införa time care är det svårt att stå utanför. Införandet har väl föregåtts av förhandlingar mellan arbetsgivaren och det lokala facket. Vänd dig till dem för att få information om införandet och om vad som gäller.