En enkät som gjorts av Kommunals branschråd för hälso– och sjukvård visar att ambulanssjukvårdare utsätts för hot, sparkar och slag från vårdtagare eller deras anhöriga. Hur många som drabbas är dock osäkert. De som svarat på enkäten är för få för att det ska gå att uppskatta antalet drabbade.

— Men enkäten pekar i en riktning om att det förekommer hot och våld. Det visste vi också innan. Därför ska vi kontakta arbetsgivarna för att diskutera vad som kan göras mot hot och våld, säger branschrådets ordförande Leif Nordin.

I den nationella handlingsplan som Kommunal vill se finns krav om att:

— Rutinerna vid SOS alarm förbättras så att polis och ambulans kallas samtidigt

— klädseln utformas så att alla tydligt uppfattar att det är ambulanspersonal på platsen

— arbetsgivarna tillsammans med skyddsombuden kartlägger sin verksamhet, gör en riskbedömning, ser över säkerhetsrutinerna och rutinerna för stöd till personalen

— varje arbetsgivare ska ha rutiner för att löpande gå igenom de tillbuds– och arbetsskaderapporter som kommer in

— utbildning i hur personalen upptäcker och ska agera i hotfulla situationer

— bättre information till allmänheten om ambulanssjukvårdarnas arbetsmiljö.

Leif Nordin vill nu diskutera dessa punkter med arbetsgivarna.

— De kanske har fler och bättre idéer än vad vi har presenterat. I så fall lyssnar vi gärna på dem, säger han.